ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
          ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสาควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๑. มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียน 
๒. จัดโต๊ะเรียนโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร
๓. ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ 
๔. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ พื้นโรงอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
๕. จัดโต๊ะรับประทานอาหาร โดยมีฉากพลาสติดกั้น
๖. คัดกรองนักเรียนบริเวณจุดคัดกรองตามมาตรการ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,13:15   อ่าน 441 ครั้ง