ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์ COVID-19
        22 พฤษภาคม 2563 นางสาววิไลลักษณ์  คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธาน
พร้อมด้วยนายวิลัน  ทำไร่ ศึกษานิเทศก์กลุ่มเขตตะวันออก นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์โรงเรียนในเขตบึงกุ่ม
และเจ้าหน้าที่กองงานต่างๆ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - ๑๙) โดยมีนางปัญวรรณ์  สมบูรณ์ยิ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรให้การต้อนรับ
      ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำข้อแนะนำต่างๆ มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,20:31   อ่าน 3267 ครั้ง