ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เปิดเรียนเป็น วันแรก 1/2563
      ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เปิดเรียนเป็น
วันแรก ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยการนำของนางปัญวรรณ์  สมบูรณ์ยิ่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร ได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ ในด้านต่างๆ 
โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙  ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
กับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ปฎิบัติตนตามมาตรการดังกล่าว เช่น วัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ณ จุดคัดกรองบริเวณหน้าประตูโรงเรียน เว้นระยะห่างระหว่างกัน ทำให้โรงเรียนดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,09:41   อ่าน 159 ครั้ง