ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารเขต ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
       1 กรกฎาคม 2563 นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วยนางสาวปัณณ์ฐนิต  ปรางค์ชัยกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายพิชัย คงมา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาววชิราภรณ์ มีสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
COVID-19 ในการเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2563 และกล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคณะผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความห่วงใย ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี
ในการปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าว
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,09:43   อ่าน 164 ครั้ง