ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) สำนักงานเขตบึงกุ่ม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
18 มกราคม 2564 การประชุมเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเป็นระยะ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
15 มกราคม 2564 การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
13 มกราคม 2564 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตบึงกุ่ม
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
11 มกราคม 2564 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (รูปแบบ Online)
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 64
7-8 มกราคม 2564 รายงานการดำเนินการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
4 มกราคม 2564 ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
21 ธันวาคม 2563 รายงานการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 63
กำหนดการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 63
จิตอาสาถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ ฯ 12 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 63
ผู้บริหารเขต ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เปิดเรียนเป็น วันแรก 1/2563
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
ติดตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
การติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์ COVID-19
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63